Om oss - Ebitab.se

Om Ebit

Vi har vår grund i att vara en auktoriserad redovisningsbyrå med kontor i Tranås, Jönköping och Motala som självklart kan redovisning och lön men som vill så mycket mer. Vi är själva företagare som arbetar fokuserat för vår egen utveckling och för oss handlar vårt erbjudande om att vägleda och inspirera företagare och erbjuda näringslivet den kompetens som är nödvändig för ett hållbart, lönsamt och engagerat företagande.

Vår vision

Genom att skapa en miljö där medarbetare ges utrymme för personlig utveckling och självförverkligande i sin yrkesroll så lägger vi grunden för att inspirera och vägleda företagare till att förverkliga sina mål och drömmar så att vi tillsammans bidrar till en mer hållbar ekonomi.

Vår historia

1991

Bolaget grundas

Peter Lindahl börjar driva redovisningsbyrå under namnet Ekonomibyrån Peter Lindahl AB. Under större delen av 90-talet var det en enmansbyrå med stöd av timanställda assistenter.

2002

Första tillsvidareanställda

Den första tillsvidareanställningen äger rum under 2002 och fram till 2007 ska det hinna bli ytterligare två anställningar.

2007

Byråförvärv

År 2007 förvärvade bolaget en enmansbyrå och klientstocken ökade över en natt och ytterligare en anställd kom in i teamet.

2015

Ny delägare

Under 2015 sysselsätter byrån sex heltidsanställda och Jerry Fager kliver in som delägare efter 5 år som anställd i bolaget. Byrån byter samtidigt namn till Ekonomibyrån i Tranås AB.

2018-2019

Tillväxt- och digitaliseringsåren

Dessa år kommer skrivas in i historieböckerna som tillväxt- och digitaliseringsåren. I ett tätt samarbete med Visma SPCS och Panalitix från Australien genomgår byrån en omvandling från att i allra högsta grad vara en klassisk byrå med manuella arbetssätt till att bli en digital och framåtlutad företagsbyrå med fokus på kundnytta, effektiviseringar och värdeskapande tjänster. Byrån har samtidigt tillväxt som ena året uppgår till 35% och ökar hastigt i både kund- och medarbetarantal.

2023

Namnbyte och tydligare profilering

Det är dags. Kunderna har blivit många utanför Tranås gränser och vi har öppnat kontor i Jönköping och Motala.

Vi har kallat denna dagen för både utmaning, förändring och förvandling. Men faktum är att det nog bäst beskrivs som en anpassning till vad vi faktiskt redan är! Vi anpassar vår visuella kostym till att bättre visa vad vi alltid stått för och alltid strävat efter att leverera: Kloka råd och effektiva tjänster för företagande!
Vi kliver ur en klädsel och in i en annan, samtidigt som vi är exakt samma glada gäng beståendes av samma personer, med samma struktur och med samma ägande. Vi blir dock tydligare med att vi kan ha en större roll som bollplank till företagande än vad många trott om oss tidigare.

Så, ingenting förändras, men allting känns nytt. Vi blir Ebit Sverige AB!

Ta nästa steg nu!

Kontakta oss