Integritetspolicy - Ebitab.se

Integritetspolicy

Vilka vi är

För oss på Ebit Sverige AB är personlig integritet viktigt. Med anledning av vår roll som redovisningsbyrå kommer vi samla in nödvändiga personuppgifter. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Personuppgiftansvarig

För de behandlingar som sker inom Ebit Sverige AB:s verksamhet är Ebit Sverige AB personuppgiftsansvarig. (556437-5185, Hörngatan 1, 57341 Tranås).  

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR). Ebit Sverige AB:s insamling av personuppgifter grundar sig i antingen ”Samtycke” eller ”Fullgörande av avtal”. 

När du besöker vår hemsida, kontaktar oss via mail eller telefon, anmäler dig för vårt nyhetsbrev eller event, samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar även information om din användning av webbplatsen, klick på hemsidan, trafikdata och datatrafikkälla genom cookies. Det hjälper oss att optimera vår marknadsföring. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel IT- och systemleverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@ebitab.se 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.