Hållbarhet: En självklarhet och möjlighet

Hållbarhet har kommit att bli ett väldigt trendigt begrepp, men visste du att det rör mer än klimatet? Den sociala- och ekonomiska hållbarheten är viktiga för allas långsiktiga prestationer oavsett stort eller litet klimatavtryck.

Hållbarhet

Många tror att hållbarhet enbart handlar om miljö- och klimatfrågor, men så är inte fallet. Hållbarhet handlar minst lika mycket om hur vi får vår planet att leva vidare genom sociala och ekonomiska aspekter.
FN beskriver hållbar utveckling som ”…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Hållbarhetsredovisning

När det är dags för din första hållbarhetsredovisning är vi på Ebit din självklara partner. Motivet till varför man vill göra en egen hållbarhetsrapport kan vara olika från bolag till bolag. En del vill göra det som ett viktigt steg i sin egen påverkan för att nå de gemensamma globala målen för 2030, medan andra bolag gör det för att de måste pga lagen eller krav från andra intressenter. Oavsett vilken din drivkraft är kan vi tillsammans med er ta fram en hållbarhetsrapport som uppfyller de krav som finns.

Ebit är tidiga ut på marknaden med att kunna erbjuda en rapport i mindre skala, fint anpassad för mindre bolag utan att på något sett tulla på kvaliteten.

Låter det som något du vill veta mer om? Hör av dig!

Klimatrapport

Vill du börja ta några stapplande steg mot att får kontroll över ditt bidrag till klimatpåverkan? Vi hjälper dig få tillgång till en Klimatrapport som har din bokföring som grund. Rapporten visar dina växthusgasutsläpp och sammanställer en rad tips på vad du kan göra annorlunda. Avsluta rapporten med en möjlighet att klimatkompensera för att din verksamhet blir utsläppsneutral. Otroligt viktigt och hur enkelt som helst!

Från våra kunder

Jag prioriterar möjligheten att göra saker jag är bra på, och som jag älskar att göra.
I samarbete med Ebit, kan jag som småföretagare frigöra tid för just det.
Genom Ebit och Visma Online får jag bokföring, deklarationer och årsbokslut färdigställda i tid samt
goda råd och information om ändringar i regelverk m.m.
Min vardag har blivit effektivare, enklare och smidigare med Ebit.

Ola Carlfors

Ola Carlfors AB

Allting börjar med ett samtal.

Kontakta oss