Lön & HR - Ebitab.se

Lön: Det viktigaste som finns för medarbetare

Skaffa dig en enkel och skalbar löneavdelning med Ebit. Tillsammans skapar vi ett samarbete med trygghet, kvalitet och punktlighet i fokus.

Lön & HR

Lagen är omfattande, reglerna är många och kollektivavtalen ännu fler. Lön är en fötroendeuppgift som vi behandlar med stor respekt, sekretess och expertis. En fungerande lönehantering bidrar starkt till ditt employer branding. Genom outsourcing av lönerna kan du bli av med personberoendet för upprättandet och den interna insynen vilket tillsammans minskar sårbarheten samtidigt som vi säkerställer att de upprättas enligt gällande rätt och i god tid för utbetalning.

Vi samarbetar med både små och stora företag.

Tidrapportering

Det ska ske enkelt, on-the-go och utan risk för att pappret försvinner. Vi har förslag på systemen som gör medarbetarnas tidrapportering och frånvaroregistrering enkel och platsoberoende. För dig som arbetsgivare kvarstår enbart en granskning innan knapptrycket rapporterar vidare till oss. Systemet kan samtidigt agera stämpelklocka och personalliggare.

Lönespecifikationer digitalt och säkert

Vi skickar ut lönespecifikationerna direkt till dina anställda via Kivra. På så sätt sparar vi både på miljön samtidigt som vi ökar tillgängligheten och säkerheten.

Utläggsregistrering och milersättning direkt i mobilen

Här ska det vara enkelt och smidigt. Ta ett foto på kvittot direkt med mobilappen och gör klart ditt utlägg direkt efter kassan och registrera din tjänsteresa innan du kliver ur på parkeringen. Rapportera sedan in månadens händelser med ett knapptryck!

Schemat tillgängligt var du än är

I samma system som medarbetarna tidrapporterar hanterar ni också schemaläggningen. Enkelt, tydligt och alltid tillgängligt.

Personalhandbok och policyer

Får du som arbetsgivare ofta besvara samma typ av frågor från medarbetare?

Gör det tydligt och enhetligt med en Personalhandbok där ni samlar rutiner, regler och förmåner som är lika för alla. Då minimeras frågorna kring exempelvis hur sjukanmälan går till eller hur friskvårdsbidraget får användas.

Vi har bra förslag på hur handböcker och policys kan se ut och hjälper dig i upprättandet.

Lönekartläggning

Arbetsgivare som har tio anställda eller mer ska årligen upprätta en lönekartläggning och dokumentera denna. I en lönekartläggning ska arbetsgivaren jämföra löner för kvinnor och män som har lika, eller likvärdiga arbetsuppgifter. Detta görs i syfte att kunna upptäcka, åtgärda och förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument.

Låt oss hjälpa dig att uppfylla kraven!

Från våra kunder

”Jag har varit kund hos Ebit i flera år nu och det jag gillar främst med dem är enkelheten och smidigheten. Min bokföring är 100% digital vilket ger mig stor frihet att scanna in underlag och kvitton när som helst på dygnet som det passar mig. Det gör min vardag flexibel och jag kan fokusera på det jag kan bäst: Laga mat!”

Martin Dahlgren

Norraby krog

Allting börjar med ett samtal.

Kontakta oss