Redovisning - Ebitab.se

Redovisning när du vill ha den i ett format för din livsstil – digitalt

Din bokföring ska fungera oavsett vart du befinner dig. Ebit levererar redovisningstjänster som är fullt digitala och tillgängliga över allt. Det ska vara enkelt att göra rätt.

Redovisning

Är det en enkel och digital hantering av din bokföring du söker eller har du ett önskemål om att ersätta personal på ekonomiavdelningen för att öka trygghet och kompetenstillgång?

Ebit är den externa ekonomiavdelningen som är skalbar enligt din storlek och modulär utifrån dina behov. Vi gör redovisningen tillgänglig när du vill ha den, där du vill ha den och självklart ser vi till att myndigheterna får det dem vill ha. Här kan vi skapa mer tid över tillsammans med dig för framtida värden.

Bokföring

Bokföring är grunden i samarbetet med dig. Vi gör det i ett gemensamt, molnbaserat och modernt system där vi aktivt strävar efter att motverka dubbelarbete. Bokföringen ska vara lättillgänglig och färdigställd i rätt tid för dina beslut.

Bokslut & periodbokslut

Vi upprättar bokslut för alla företagsformer oavsett om vi eller du sköter den löpande bokföringen under året. Vi ser till att ditt bokföringssystem är uppdaterat med de slutgiltiga transaktionerna och framförallt ger vi dig en genomgång av den ekonomiska situationen på ett förståeligt sätt. Behöver du tätare avstämningar och bokslut löser vi självklart det. Allt för att du ska har en rättvisande bild under året.

Årsredovisning

I samband med att bokslutet i ditt aktiebolag färdigställs upprättar vi också en årsredovisning som är en offentlig presentation av bolagets ekonomiska ställning. Vi upprättar även årsredovisningar för föreningar som önskar det. I och med vår auktorisation lämnar vi en rapport om årsredovisningen som ett kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet. I de fall ni har en invald revisor så agerar vi mellanhand för att ge er mer tid över till annat.

Skattedeklarationer

I samband med bokföringen och lönehanteringen upprättar vi skattedeklaration för moms och arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) och rapporterar dessa till Skatteverket.

Inkomstdeklaration

Vi hjälper dig med upprättandet av din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Vi reder ut oklarheter bland skatteregler som lätt kan bli besvärliga!

Insourcing

Har du en större ekonomiavdelning där du vill spetsa till det med rätt kompetens för vissa moment eller för hela funktionen? Vi kan komma ut till er och arbeta i era system eller komma med kloka råd för att effektivisera rutinerna och samtidigt öka er säkerhet och minska personberoendet.

Från våra kunder

”För mig och mitt företag har Ebit hjälpt mig att hitta en digital setup som gör faktureringen mer effektiv och enklare. Nästan all fakturering sker på ”golvet” mobilt, då sparar jag både tid och blir mer effektiv i mitt jobb. Mobil fakturascanning ser också till att fakturor betalas i tid och överblicken av leverantörsfakturor blir lättillgängliga. Mitt samarbete med Ebit ger mig trygghet om att alla siffror kommer in till myndigheter i rätt tid och att bokföringen sker på ett korrekt sätt.”

Niklas Sörelind

Nennes Bilvård

”Clöövers Glas har haft Ebit som redovisningsbyrå sedan 2005 och förtroendet har varit komplett sedan dess. Utöver deras trevliga bemötande och kompetens så sker all bokföring samt lönehantering digitalt vilket frigör mer tid för oss att ägna åt våra kunder & projekt. Ebit har varit & är en viktig länk i vår verksamhet och tack vare dem så kan vi fortsätta utveckla företaget och hantverket inom glas.”

Egzon Cotic & David Johansson

Clöövers Glas AB

Allting börjar med ett samtal.

Kontakta oss