11/21/23

Julgåvor till anställda

Det börjar närma sig jul, vilket betyder att julgåvor ska inköpas till sina anställda. Generellt sett är gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga, undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Om värdet överstiger denna beloppsgräns är hela gåvan skattepliktig från första kronan.