Ska du anställda sommarjobbare? - Ebitab.se
06/28/23

Ska du anställda sommarjobbare?

Har du koll på vad som gäller när man anställer sommarjobbare? Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna.

Vilken anställningsform ska användas när man anställer sommarpersonal?

Det vanligaste är att man använder sig av visstidsanställning, men det går även att använda exempelvis vikariatanställning om den anställde ska ersätta annan ledig personal.

– Måste man lämna ett skriftligt anställningsavtal?

Nej man måste inte ha ett skriftligt avtal, men det är absolut att rekommendera. Precis som vilken anställning som helst så gynnas båda parter av att ha ett skriftligt anställningsavtal. Detta för att skydda båda från missförstånd och oönskade konsekvenser som kan bli ett problem framöver.

– Har sommarjobbaren rätt att ta semester?

Som sommarjobbare har man bara rätt till semester när man arbetat mer än 3 månader, annars får man istället semesterersättning för den perioden.

– Kan man betala ut semesterlönen direkt på lönen?

Skulle anställningen vara längre än tre månader får semesterlönen inte betalas ut löpande med lönen, utan ska istället betalas ut när anställningen upphör. I de fall där semesterlönen betalas ut löpande ska den inte inkluderas i den vanliga lönen utan ska redovisas för sig.

– Finns det särskilda regler för de som är under 18 år?

Ja, för de under 18 gäller särskilda arbetsmiljöregler. Som ungdom måste det finnas en ansvarig handledare, som ska finnas tillgänglig för stöd eller hjälp under anställningen. Dessutom kan vissa arbetsuppgifter vara förbjudna, till exempel arbete på hög höjd.