Förslag om höjt rotavdrag under 2024 - Ebitab.se
05/28/24

Förslag om höjt rotavdrag under 2024

För att öka efterfrågan på ROT-arbeten aviserade Regeringen i budgetpropositionen att taket för rotavdraget tillfälligt höjs till 75 000kr under 2024. Med denna åtgärd hoppas man kunna främja sysselsättningen i byggsektorn. Man vill också tillfälligt införa separata tak för ROT- respektive RUT-avdraget, vilket innebär att dessa tjänster hamnar på 75 000kr vardera utan gemensamt maxtak. 
Den 1 juli 2024 föreslås de nya reglerna att träda i kraft.

Det är betalningsdatumet som styr din skattereduktion. För arbeten före 1 juli får du max 50 000kr i rotavdrag, betalningar senare baseras på det nya beloppet.

Läs mer om vad som gäller om avdragen genom att trycka här.