03/22/24

Ytterligare ett steg mot hållbarhetsrapportering

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar som genomför EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. De nya kraven innebär att företagen ska följa europeiska standarder för hållbarhetsrapportering.

Regeringen föreslår samtidigt vissa lagändringar i redovisningslagstiftningen som syftar till att förbättra företagens informationsgivning och som genomför EU-direktivet om en jämnare könsfördelning i börsnoterade företagsstyrelser. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2024.

Tryck här för att läsa mer om förslagen hos Regeringen.