Månadsvis rapportering till Fora - Ebitab.se
03/08/24

Månadsvis rapportering till Fora

Fora behöver ha ett företags löneuppgifter för att bland annat kunna beräkna beloppet som ska betalas till de anställdas tjänstepension.

Från och med 2024 ska arbetarnas löner rapporteras månadsvis istället för årsvis. Med ändring till månadsrapportering får arbetarna i företaget sina pensionspengar överförda till pensionsbolaget månadsvis istället för årsvis, vilket ger större möjlighet till avkastning, något som tjänstemännen redan har.

Månadsrapporteringen innebär även att du som företag får en faktura på den verkliga kostnaden varje månad, istället för preliminära summor som det tidigare varit.

Läs mer om månadsrapporteringen hos Fora här.