Byggföretag ska ha personalliggare - Ebitab.se
03/08/24

Byggföretag ska ha personalliggare

Det är ingen nyhet att du som bedriver verksamhet inom bland annat byggbranschen ska föra personalliggare, det vill säga en förteckning över samtliga verksamma personer på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokaler.

Nu publicerar Skatteverket ett förtydligande i sin rättsliga vägledning. Vi läser: ”Det är endast byggarbetsplatser inom Sverige som omfattas av bestämmelsen (prop. 2014/15:6 s. 42). Det innebär att byggherren inte har några skyldigheter avseende personalliggare på byggarbetsplatser utanför Sverige och det finns inte heller något krav på att föra en personalliggare på sådana byggarbetsplatser.” 

Tryck här för att läsa mer hos Skatteverket om vad som gäller.