Är ditt företag redo för framtiden? - Ebitab.se
02/02/24

Är ditt företag redo för framtiden?

2024 Innebär nya utmaningar och möjligheter med införandet att CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som utvidgar hållbarhetsrapportering till att även omfatta små och medelstora företag i vissa situationer.

Varför är det viktigt att agera nu?

För det första, tidig anpassning till dessa krav kan skapa en klar konkurrensfördel. Företag som är proaktiva i sin hållbarhetsrapportering visar på en stark företagskultur och ett framtidtänk som attraherar både kunder, medarbetare och investerare. För det andra, att vara förebyggande istället för reaktiv till dessa förändringar kan spara värdefulla resurser och tid i det långa loppet.

Hur påverkar detta ditt företag och hur kan du förbereda dig?

Det kan kännas överväldigande. Vi på Ebit är här för att vägleda och stötta ditt företag genom denna övergång. Låt oss tillsammans ta ett steg mot en mer hållbar och lönsam framtid.