CSRD medför nya krav på hållbarhetsrapportering - Ebitab.se
11/28/23

CSRD medför nya krav på hållbarhetsrapportering

Det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) innebär att nuvarande regler revideras och skärps. Under 2024 kommer stora företag i Sverige att behöva hämta hållbarhetsdata från sina ”leverantörskedjor” för att kunna färdigställa sina Hållbarhetsredovisningar under 2025 avseende 2024 års redovisning. 

För SME-företag (små och medelstora företag) som finns i deras näringskedja innebär det att de stora företagen snart kommer att komma med frågor. 
När det blir aktuellt finns vi här för att hjälpa dig!