11/24/23

Höjt rotavdrag under 2024?

För att öka efterfrågan på ROT-arbeten aviserade Regeringen i budgetpropositionen att taket för rotavdraget tillfälligt höjs till 75 000kr under 2024. Med denna åtgärd hoppas man kunna främja sysselsättningen i byggsektorn. Man vill också tillfälligt införa separata tak för ROT- respektive RUT-avdraget, vilket innebär att dessa tjänster hamnar på 75 000kr vardera utan gemensamt maxtak. 
Den 1 juli 2024 föreslås de nya reglerna att träda i kraft.

Läs mer om vad som gäller om avdragen genom att trycka här.