11/17/23

Ombilda från enskild firma till aktiebolag innan årsskiftet

Om du går i planerna på att omvandla din enskilda firma till ett aktiebolag kan det vara bra att genomföra det innan årsskiftet. Detta beror på att om du står som ägare av aktiebolaget vid ingången av kalenderåret får du tillgodoräkna dig gränsbeloppet för hela 2023. Gränsbeloppet är det utrymme du har för att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. 

Tycker du att det låter knepigt? – hör av dig till oss så hjälper vi dig!