06/28/23

Stresstesta din verksamhet

Att stresstesta sin verksamhet handlar om att pröva sin verksamhet för olika utmaningar.

Vet du t.ex. hur ditt bolag klarar av en räntehöjning med 4% eller om alla kostnader skulle öka med 15%? Vad skulle hända om din omsättning minskar med 10% på grund av färre affärer?

Detta kan ge en väldigt nyttig insikt för hur du och din verksamhet kan hantera de omliggande ”krafter” som idag rör sig i samhället. Det kan exempelvis vara ökade räntekostnader, kraftig inflation och en, i vissa fall, svajande efterfrågan. Det kan både mynna ut i en trygghet i att du har en stabil verksamhet, men kan samtligt ge en bra grund för att ta viktiga strategiska beslut för att anpassa sig till nuläget och att stärka den ekonomiska hållbarheten för ”den nya framtiden”.

Utmana din själv genom att komma igång med ett ”stresstest” Vi finns vid din sida hela vägen om du behöver hjälp.