Skattefria förmånscyklar - Ebitab.se
02/03/23

Skattefria förmånscyklar

Under vissa förutsättningar har Riksdagen beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000kr inte ska tas upp till beskattning. Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000kr. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet.

Förutsättningarna för att skattefriheten ska gälla är:

  • Arbetsgivaren tillhandahåller en cykel under en begränsad period, detta kan vara genom till exempel lån eller hyra. Väljer arbetsgivaren att sälja cykeln till den anställda utgår skattefriheten.
  • Kostnaden för cykeln betalas direkt av arbetsgivaren, antingen genom att köpa, hyra eller leasa den.
  • Förmånserbjudandet måste rikta sig till arbetsplatsens samtliga tillsvidareanställda. Om inte, ska beskattning ske på hela cykelförmånen.

Skattelättnaden gäller för både vanliga cyklar och elcyklar dock inte för elsparkcyklar.

Om du på egen hand vill veta mer om förmånscyklar kan du läsa om det hos Skatteverket här.