Är du redo för din första hållbarhetsredovisning? - Ebitab.se
02/03/23

Är du redo för din första hållbarhetsredovisning?

Hållbarhet har kommit att bli ett väldigt trendigt begrepp, och i takt med utvecklingen är det mycket som talar för att mindre företag behöver göra sig förberedda på att hållbarhetsredovisa. 

Vi finns här för att hjälpa dig

När det är dags för din första hållbarhetsredovisning är vi på Ekonomibyrån din självklara partner. Motivet till varför man vill göra en egen hållbarhetsrapport kan vara olika från bolag till bolag. En del vill göra det som ett viktigt steg i sin egen påverkan för att nå de gemensamma globala målen för 2030, medan andra bolag gör det för att de måste pga lagen. Oavsett vilken din drivkraft är kan vi tillsammans med er ta fram en hållbarhetsrapport som uppfyller de krav som finns. 

Ekonomibyrån är tidiga ut på marknaden med att kunna erbjuda en rapport i mindre skala, fint anpassad för mindre bolag utan att på något sett tulla på kvaliteten. 

Låter det som något du vill veta mer om? Hör av dig! 

Hållbarhet – mycket mer än ”bara” miljöfrågor

Många tror att hållbarhet enbart handlar om miljö- och klimatfrågor, men så är inte fallet. Hållbarhet handlar minst lika mycket om hur vi får vår planet att leva vidare genom sociala och ekonomiska aspekter. 
FN beskriver hållbar utveckling som ”…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Hållbarhetsredovisning visar sig bli alltmer viktig för företagens varumärke, eftersom man visar att man menar allvar med sina värderingar. Även kunder och många större företag börjar ställa högre hållbarhetskrav på sina leverantörer. Allt fler kräver även att underleverantörer längre ner i kedjan, upprättar en hållbarhetsredovisning.

Vilka ska upprätta en hållbarhetsrapport?

Idag har vissa större företag som krav att upprätta en hållarbarhetsrapport som beskriver arbetet med allt från miljö till mänskliga rättigheter. 
Uppfyller man minst två av tre villkor som finns att hämta hos bolagsverket, under de två senaste räkenskapsåren, är man skyldig att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Läs mer om kraven för hållberhetsredovisning hos Bolagsverket här