04/14/22

Vår bransch har nöjdast företagskunder 2021!

”Under hösten 2021 genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, en branschstudie avseende leverantörer av redovisningstjänster. SKI presenterar i sin årliga rapport Sverigekollen, som är ett kundnöjdhetsindex bransch för bransch. Även denna gång utnämns redovisningbranschen som den med nöjdas företagskunder 2021.”

Detta är något som vi på Ekonomibyrån tycker är oerhört roligt! Att få ett kvitto på att det vi gör uppskattas och även uppmärksammas motiverar oss till att fortsätta. Nu fortsätter vi resan mot ännu nöjdare kunder, med befintliga och nya framtidssäkra och värdefulla tjänster.

Klicka här om ni vill läsa mer om detta.